MENU
Na wszystkie zawory udzielamy pięcioletniej gwarancji!

Zawory podnoszenia osi


ZPO-01.01

[Plik PDF]

Wykaz przyłączy:
1 – od zbiornika sprężonego powietrza
11,12 – od zaworu(-ów) poziomującego(-ych), lewa i prawa strona,
- lub poduszek zawieszenia pneum. osi stałych, lewa i prawa strona,
- lub od zaworu podnoszenia platformy, lewa i prawa strona,
21,22 – do poduszek zawieszenia pneum. osi podnoszonej, lewa i prawa strona
20 – do poduszki(-ek) podnoszącej(-ych)
3 – odpowietrzenie - wylot do atmosfery

1. ZASTOSOWANIE

Podnoszenie (i opuszczanie) jednej lub dwóch osi pojazdów użytkowych, zwłaszcza naczep ciągników siodłowych, ale także jednej z dwóch tylnych osi pojazdów silnikowych, wyposażonych w pneumatyczny układ zawieszenia (resory pneumatyczne), w sytuacji kiedy nacisk na osie stałe pojazdu nie przekracza nacisków dopuszczalnych przez przepisy.


2. OPIS DZIAŁANIA I UŻYTKOWANIA

Zawór podnoszenia osi jest uruchamiany mechanicznie. Steruje on poduszkami nośnymi osi podnoszonej oraz poduszką(-ami) podnoszącą(-ymi) oś. Jednocześnie umożliwia regulację ciśnienia podawanego na poduszkę(-i) podnoszącą(-e) w zakresie 3-10 bar, a także zapewnia ciśnienie resztkowe w poduszce(-ach) podnoszącej(-ych) w zakresie 0,3-0,5 bar zapobiegające fałdowaniu się walcowej membrany poduszki podnoszącej po odpowietrzeniu – po opuszczeniu osi. Zastępuje w ten sposób działanie trzech zaworów – zaworu podnoszenia osi (lub realizującej taką funkcję kombinacji kilku zaworów), zaworu ograniczającego ciśnienie oraz zaworu przepływowego z ograniczonym przepływem powrotnym. Odmiana zaworu ZPO-02.01 nie posiada funkcji automatycznego opuszczania osi po przekroczeniu dopuszczalnych nacisków na osie stałe pojazdu – dzięki temu nie wymaga dodatkowej aparatury oraz umożliwia podnoszenie osi pod pełnym obciążeniem – może to być pomocne w celu dociążenia osi napędowej ciągnika siodłowego.


3. DANE TECHNICZNE

Czynnik pracy/max. ciśn. pracy: powietrze/1,0 MPa (10 bar)
Zakres temperatur pracy: 233o-333o K (-40o do +60o C)
Masa zaworu: 1,53 kg
Efektywne przeloty: fi=4mm (12,56 mm2)
Gwinty przyłączy: M14x1,5mm, głębokość min. 12mm
Zamienność funkcjonalna: WABCO - 463 084 000/001/003 0, 475 010 ..., 434 100 027 0
KNORR-BREMSE - AE 1124/31 + DB 1103 + DR 4502,
HALDEX-GRAU - zawory typu ILAS

4. ZABUDOWA W POJEŹDZIE

Do mocowania zaworu podnoszenia osi do ramy pojazdu służą otwory M8 na 3-ch ścianach bocznych, których rozstaw jest podany na rysunku ofertowym. Śruby mocujące dostarczane są wraz z zaworem. Wylot odpowietrzenia zaworu powinien być skierowany do dołu. Cięgno zaworu powinno być umieszczone w miejscu dostępnym dla operatora.

5. OBSŁUGA I KONSERWACJA

Zawór nie wymaga specjalnej obsługi w trakcie eksploatacji.
Co pewien czas należy skontrolować stan osłony cięgna – w razie stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nową.


5. SCHEMATY ZABUDOWY W UKŁADZIE ZAWIESZENIA PNEUMATYCZNEGO NACZEPY

Układ bez zaworu podnoszenia platformy:

Układ z zaworem podnoszenia platformy:

1. Zawór poziomujący
2. Zawór podnoszenia platformy, np. ZPP-01.01
3. Zawór podnoszenia osi ZPO-01.01
4. Poduszka(-i) podnosząca(-e) oś
5,6. Poduszki nośne osi stałych
8,9. Poduszki nśne osi podnoszonej

Copyright © 2005 by Grzegorz Świgoń